Regulamin Rajdu Motocyklowego Doliną Bobru

Regulamin Rajdu Motocyklowego Doliną Bobru

1. Rajd Bobrowy organizowany jest społecznie przy możliwym współudziale sponsorów oraz instytucji państwowych.

2. Każdy z uczestników Rajdu Bobrowego bierze w nim udział dobrowolnie, tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania wszelkich potrzebnych dokumentów i ubezpieczeń oraz do stosowania się do przepisów ruchu drogowego i prawa obowiązującego na terenie Polski.

4. Rajd ma charakter turystyczny i w jako takim zabronione jest ściganie się oraz przekraczanie dozwolonych na drogach prędkości. Mało tego organizatorzy zalecają wolną jazdę ze względu na bardzo ładne krajoznawcze okolice oraz możliwość przeoczenia punktu kontrolnego.

5. Udział w rajdzie jest punktowany. Punkty można zdobyć odpowiadając na pytania lub wykonując zadania na odnalezionych punktach kontrolnych umieszczonych na trasie. Każdy uczestnik otrzyma itinerer trasy. W przypadku takiej samej ilości punktów następnym kryterium będzie jak najmniejsza ilość kilometrów świadcząca o prawidłowym odnalezieniu trasy przez uczestników. Stąd też konieczność posiadania SPRAWNEGO licznika kilometrów.

6. Załogi wyruszają na trasę w załogach. Jedna załoga to dwa pojazdy i maksymalnie 4 osoby.

7. Przy postojach na oznaczonych punktach kontrolnych nie należy zastawiać drogi i pozostawić możliwość swobodnego przejazdu.

8. Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikowanie swoich wizerunków na stronach informacyjnych i materiałach reklamowych rajdu.

9. Organizator rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

11. Udział w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. Niepełnoletni uczestnicy rajdu zobowiązani są posiadać pisemne zezwolenie rodziców na uczestnictwo w Rajdzie.

13. Organizator Rajdu w sobotę rano wypuszcza załogi rajdu na trasę w określonych odstępach czasowych. Samodzielny wyjazd na trasę bez zgody organizatora oznacza dyskwalifikację